Přeskočit na obsah

Jednání se zaměstnavatelem 25.1.2024

  • od

O tuto schůzku jsme zaměstnavatele požádali již v prosinci 2023. Chtěli jsme dořešit otázku cestovného a stravného, kterou nám zaměstnanci dali v minulém roce. Věci se však nedějí tak, jak si je naplánujete a život je plný překvapení. Když si myslíte, že už vše funguje, jak má, tak zjistíte, že je všechno úplně jinak.

Naše ZO existuje při SOL Trutnov již dva roky. Ke konci roku nás proto nepříjemně překvapil styl řešení chybně vytvořených dlouhodobých plánů. To nás vedlo k zopakování toho, o co nám po celou dobu naší existence jde a otevření dalších otázek, které jsou s dlouhodobými plány provázané.

Na úvod jednání jsme zopakovali, o co nám po celou dobu jde:

  1.  Chceme, aby věci byly v pořádku, aby všichni zaměstnanci SOL Trutnov věděli, co vědět mají, aby měli přístup k dokumentům, které mají být přístupné a aby dostali to, na co mají nárok.
  2. Jsme připraveni se aktivně podílet na změnách a nápravě.
  3. Snažíme se o narovnání pracovních podmínek zaměstnanců, dodržování ZP a zlepšení komunikace mezi zaměstnavatelem, vedením, OO a zaměstnanci.
  4. Problémy by se měly řešit koncepčně, prvotně mezi zaměstnavatelem a OO, teprve po nastavení jasných pravidel by se informace o tom, co se bude měnit, jak a proč, měly dostávat mezi zaměstnance.
  5. Upozornili jsme na špatný přenos informací. Vše by se mělo dobře vysvětlit, aby zaměstnanci danému problému porozuměli.
  6. Upozornili jsme na to, že se nám některé věci vrací k řešení opakovaně.
  7. Na závěr jsme zopakovali, jakým způsobem jsme postupovali do současné doby a jaké možnosti máme do budoucna.

„Dlouhodobé plány“

Pro lepší pochopení problematiky stručně shrneme, co jsou „dlouhodobé plány“:

„Dlouhodobé plány“- správně by měl být nazývány „plány na vyrovnávací období“, se tvoří na vyrovnávací období pro zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. (§78 ZP odst. m).).  Vyrovnávací období je stanoveno KS na 52 týdnů.

Plány na vyrovnávací období (dále jen plány) musí zaměstnanci dostat 14 dní před začátkem vyrovnávacího období.

Výpočet normy hodin na vyrovnávací období 52 x týdenní norma.

Směny musí být rozplánované tak, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz, včetně víkendů a svátků.

Byly vytvořeny chybné plány na rok 2024 pro zaměstnance RÚ, obsahovaly skryté přesčasy a překážky na straně zaměstnavatele. Jedná se o chybu při plánování, na tu může navazovat i chyba v odměňování. (To zjistíme později). Skryté přesčasy nám zvyšují týdenní hodinovou normu, překážky na straně zaměstnavatele mohou mít vliv na krácení dovolených.

Z těchto důvodů dostali někteří zaměstnanci RÚ nové plány na rok 2024.

Příplatky za noční směny soboty a neděle

Podle našeho názoru jsou špatně placené příplatky u noční směny za soboty a neděle. Ty se definují jako kalendářní dny a musí být placeny od 00-24 hod. Sobota a neděle nejsou zákonem definovány jako dny pracovního klidu a nevztahuje se na ně § 91 odst.6.

Sobota a neděle (§ 118 a 126 ZP)

První směna v týdnu.

První směnu v týdnu zaměstnavatel určuje vnitřním předpisem nebo kolektivní smlouvou. Od první směny v týdnu se odvozuje proplácení příplatků za noční směny ve svátky a nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Ptali jsme se:

  1. Je určená první směna v týdnu? Která to je a kde je to napsáno?

2. Jak se proplácí příplatky za přesčasy (25/50 %) s ohledem na nepřetržitý odpočinek v týdnu?

§91 a §92 ZP

Směny mimo dlouhodobý plán

Každá směna mimo dlouhodobý plán je přesčas. Tuto směnu není možné nařídit v rozsahu 11,5 hod. (Nařídit lze pouze 8 hod týdně.) Za tuto směnu nelze nařídit volno. (Pouze po dohodě se zaměstnancem.)

Na směnu mimo dlouhodobý plán nelze čerpat náhradu platu za dovolenou, nemocenskou nebo překážky na straně zaměstnance/zaměstnavatele. V případě čerpání překážek si zaměstnanec tuto směnu musí napracovat.

Pracovní řád.

Co je to pracovní řád?

Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu, který vydává zaměstnavatel a který blíže rozvádí práva a povinnosti zaměstnanců, obecně vyplývající ze zákoníku práce i dalších pracovněprávních předpisů. Pracovní řád je druh vnitřního předpisu a jako takový musí být přístupný všem zaměstnancům.

8.9.2023 jsme se zeptali zaměstnavatele, zda má SOL Trutnov pracovní řád. Odpověď byla kladná, dozvěděli jsme se, že je tento řád zastaralý a pracuje se na úpravách

Při hledání první směny týdne jsme si celý pracovní řád znovu prostudovali a zjistili jsme, že není podepsaný odborovou organizací a je tedy zřejmě neplatný.

Ptali jsme se:

•         Musí mít SOL Trutnov pracovní řád?

•         Pokud ano, co se stane, pokud je neplatný?

•         Podle čeho jsou zaměstnanci trestáni?

Když za: a) s pracovním řádem nejsou seznámeni

               b) je pracovní řád zřejmě neplatný

Upozornili jsme na to, že pokud má organizace pracovní řád, musí být schválený OO (§306 odst.4) a musí být přístupný všem zaměstnancům.

Pracovní řád § 306 ZP , Vnitřní předpis § 305 ZP

Cestovné a stravné

V loňském roce se na nás obrátili zaměstnanci s dotazem, zda mají nárok na „cesťák“ na přesčasy. Celou záležitostí jsme se začali zabývat i v souvislosti s povinným školením zaměstnanců.

Na tuto problematiku jsme se podívali podrobněji a zjistili jsme toto:

Každá směna mimo dlouhodobý plán je směnou mimořádnou a považuje se za cestu pracovní. Proto na ni zaměstnancům náleží cestovné a stravné. Doba pracovní cesty se počítá od odchodu z domu po návrat domů. Dopravní prostředek určuje zaměstnavatel s ohledem na možnosti zaměstnance. Mělo by být stanoveno vnitřním předpisem.

Nárok na cestovné nepropadá, zaměstnanec na ně má nárok, přestože si „cesťák“ nevyplnil včas.

U noční směny se stravné počítá do půlnoci a od půlnoci, (na kalendářní dny).

Navýšení platů 2023

V minulých dnech se na nás s dotazem obrátili zaměstnanci některých přidružených zařízení. Z jakého důvodu u nich nedostali odměny 2x ročně?

V loňském roce mělo dojít k navýšení platů zdravotníků o 4-6 % z úhradové vyhlášky. Toto téma otevřela ZO OSZSP na jednání 28.2.2023. Dozvěděli se, že k navýšení formou tarifů nebo osobního ohodnocení nedojde z důvodů předpokládaných vyšších provozních nákladů. Návrh ze strany vedení byl udělit odměny 2x ročně.

Podle našeho názoru:

1.        4 % měli dostat zaměstnanci do platu, nejedná se tedy o mimořádné odměny.

2.       Překážky na straně zaměstnavatele nemůžou mít vliv na odměňování zaměstnanců. Pokud by tuto částku zaměstnanci dostali do platu, dostávali by to i na překážkách.

Zeptali jsme se:

–         Která zařízení nedostala 4 % odměny pro zaměstnance a z jakého důvodu?

–         Jak to bude s navýšením 5 % na rok 2024?

–         Jak se budou rozdělovat 4 % v letošním roce?

Během jednání jsme se ohradili proti způsobu předávání informací a položili jsme mnoho otázek, na které jsme prozatím nedostali uspokojivé odpovědi. Zaměstnavatel nás vyslechl a vzal si čas na prověření všech podkladů, které jsme následně zaslali emailem. Další schůzka se budete konat zřejmě na konci února a tam se snad dozvíme výsledky.

Jak to vše dopadlo Vám napíšeme v dalším článku.

A.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *