Přeskočit na obsah

Jednání se zaměstnavatelem 15.12.2023

 • od

15.12.2023 jsme se sešli se zaměstnavatelem v sídle SOL Trutnov, abychom pokračovali v kolektivní vyjednávání.

Na program zaměstnavatel zařadil: kolektivní vyjednávání, hospodaření SOL 2023, plánování FKSP 2024.

Kolektivní vyjednávání:

Na minulé schůzce jsme společně se ZO OSZSP přednesli naše návrhy na úpravu KS. Navrhovali jsme 5 dní sick days a jeden den placeného volna pro zaměstnance jejichž vyživované dítě nastupuje do 1. třídy ZŠ.

Zaměstnavatel navrhoval tyto úpravy KS:

 • Doplnění textu dle ZP možnost lékařů sloužit 24 hod služby (§83a)
 • Úprava datumů pro předkládání výsledků hospodaření a čerpání FKSP.
 • Nárok na odměnu při prvním odchodu do důchodu.

Výsledky jednání:

Sick days

V tomto bodě nám zaměstnavatel vysvětlil, že:

z provozních důvodů všech zařízení není schopen umožnit čerpání sick days. V nepřetržitém provozu by to znamenalo navýšení personální síly – zvýší se osobní náklady, plus problém se zajištěním řádného provozu. Dalším důvodem je, že nedochází k řádnému čerpání dovolené, zaměstnanci si dovolenou převádí do dalšího období. Z těchto důvodů nelze jednat ani o nižším počtu dní sick days.

Jeden den placeného volna pro zaměstnance jejichž vyživované dítě nastupuje do 1. třídy ZŠ.

Zaměstnavatel uvolní zaměstnance na tento den – bez náhrady platu.

Možnost lékařů sloužit 24 hod služby

– musí být ujednáno v KS.

§ 83 ZP: Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. § 83a ZP umožňuje prodloužení pracovní doby až na 24 hod, pokud bude sjednáno v KS.

Oslovili jsme lékaře pracující v RÚ a ptali jsme se na jejich názor, všichni s navrhovanou úpravou souhlasili. Proto jsme tuto úpravu KS odsouhlasili.

Nárok na odměnu při prvním odchodu do důchodu.

Nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod třetího stupně zaměstnanec prokáže předložením rozhodnutí o přiznání důchodu, poté mu bude vyplacena odměna. Zaměstnanec, který se rozhodl pokračovat v zaměstnání, dostane tuto odměnu dle KS.

FKSP

 • Změny ve výši povinného přídělu 1 % objemu mezd s tím, že polovina musí být čerpána na příspěvek na penzijní připojištění.

Změny v čerpání FKSP.

 • Ponecháno 500,-Kč na penzijní pojištění.
 • Příspěvek na stravu 20,-Kč na oběd nebo večeři. Doplatek zaměstnanců se liší dle zařízení. Náklady hrazeny zaměstnavatelem do limitu 115,- Kč. Nad limit vstupuje částka do daní zaměstnancům.
 • Příspěvek na kulturu 600,-Kč/osoba/rok.

Kolektivní smlouva byla podepsána 28.12.2023 a měla by být dle §29 ZP do 15 dnů vyvěšena ve všech zařízeních SOL Trutnov a zpřístupněna tak všem zaměstnancům. (Např. v RÚ je vyvěšena ve 3. patře na odborové nástěnce.)

Dále bylo projednáno:

 1. Platový postup sanitářů/řek – úprava v příloze KS, platové zařazení do vyššího platového stupně.
 2. Zamykatelný prostor na kola zaměstnanců RÚ – byl zařazen do plánu investic 2024.
 3. Navýšení platů všem zaměstnancům – navýšení osobního ohodnocení u lékařů a navýšení osobního ohodnocení všem pracovníkům o 5% částky tarifního zařazení (lůžková zařízení dle §9 zákona č.372 o zdravotních službách) – dle dohody MZČR, VZP odbory a ČLK z 8.12.2023.
 4. Bude připraven nový platový výměr pro všechny dotčené zaměstnance.
 5. Odměny v RÚ: někteří zaměstnanci se ptali na výši průměrné mimořádné odměny. Přednesli jsme tento dotaz zaměstnavateli a zaměstnavatel poskytne OO výši průměrné odměny dle pracovního zařazení zaměstnanců.

Jednání nedopadlo zcela podle našich představ, přáli bychom zaměstnancům sick days a spolu se zaměstnavatelem i levnější obědy. Udělali jsme vše, co bylo v dané situaci možné. To, co se nepodařilo nyní, podaří se třeba příště. Těšíme se na další jednání.

 Děkujeme zaměstnavateli za navýšení platů sanitářů/řek.

A.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *